Dlaczego warto do nas dołączyć?

Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym pracodawcą. Zatrudniamy ponad 500 pracowników w całej Polsce, spośród których aż 15% pracuje z nami od ponad 10 lat.
Tworzymy pozytywne i długotrwałe relacje z Pracownikami i Klientami.
Współpraca opiera się na partnerstwie i równym traktowaniu wszystkich pracowników naszej firmy.
Pracujemy w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Kierujemy się uczciwością we wszystkim, co robimy.

Starannie dobieramy kandydatów do zatrudniania najlepszych pracowników.
Zapewniamy im odpowiednią motywację, stabilność pracy oraz możliwości dalszego rozwoju poprzez szkolenia i wewnętrzne awanse.

Jeśli chcesz pracować w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, zapraszamy do REN.
Dajemy możliwość zatrudnienia w trzech obszarach:
Logistyce, Sprzedaży i Biurze Zarządu.

Przycisk kierujący do aktualnych ofert pracy

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym pracodawcą. Zatrudniamy ponad 500 pracowników w całej Polsce, spośród których aż 15% pracuje z nami od ponad 10 lat.
Tworzymy pozytywne i długotrwałe relacje z Pracownikami i Klientami.
Współpraca opiera się na partnerstwie i równym traktowaniu wszystkich pracowników naszej firmy.
Pracujemy w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Kierujemy się uczciwością we wszystkim, co robimy.

Starannie dobieramy kandydatów do zatrudniania najlepszych pracowników.
Zapewniamy im odpowiednią motywację, stabilność pracy oraz możliwości dalszego rozwoju poprzez szkolenia i wewnętrzne awanse.

Jeśli chcesz pracować w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, zapraszamy do REN.
Dajemy możliwość zatrudnienia w trzech obszarach:
Logistyce, Sprzedaży i Biurze Zarządu.

Przycisk kierujący do aktualnych ofert pracy

W Obszarze Logistyki obejmującym całą Polskę w podziale na Oddziały oferujemy zatrudnienie na stanowiskach:

Specjalisty ds. Logistyki
Kierownika Zmiany, Magazyniera Brygadzisty oraz Magazyniera
Kierowcy kat. C oraz Kierowcy kat. B

Od kandydatów na stanowiska Magazynowe oczekujemy doświadczenia w pracy w magazynie spożywczym oraz gotowości do wykonywania pracy w komorach chłodniczych, gdzie utrzymujemy temperatury do -22 stopni Celsjusza. Nasi pracownicy magazynowi w centrach logistycznych pracują w systemie 3 zmianowym, od 22:00 w niedzielę do piątku do 22:00.

Kandydatów lubiących pracę mobilną, gdzie poruszają się głównie po terenie województwa, połączoną z pracą z klientem zapraszamy do przesyłania aplikacji na stanowisko Kierowcy. Ważne jest dla nas, aby kandydaci na Kierowcę kat. C posiadali uprawnienia do prowadzenia samochodów powyżej 3,5 tony oraz ukończoną kwalifikację wstępną. Nasi Kierowcy pracują w systemie jednozmianowym, tj. od poniedziałku do piątku oraz jedną sobotę w danym miesiącu.
Ze względu na styczność z produktami spożywczymi na stanowiskach Magazynowych oraz Kierowcy, kandydaci zainteresowani pracą powinni posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.

W Pionie Sprzedaży obejmującym całą Polskę w podziale na Oddziały, oferujemy zatrudnienie na stanowiskach:

Przedstawiciela Handlowego ds. Detalu oraz Przedstawiciela Handlowego ds. HoReCa
Kierownika Sprzedaży Oddziału ds. Detalu oraz Kierownika Sprzedaży Oddziału ds. HoReCa

Kandydat na stanowisko Przedstawiciela Handlowego, to osoba posiadająca doświadczenie sprzedażowe w branży FMCG, mile widziane w firmach dystrybucyjnych, mająca umiejętności organizacyjne i negocjacyjne, dla której praca mobilna nie jest obowiązkiem a przyjemnością.

Dodatkowo w przypadku Przedstawiciela Handlowego ds. HoReCa mile widziani są kandydaci z doświadczeniem na stanowisku kucharza, szefowa kuchni oraz osoby związane z branżą HoReCa.

Do aplikowania na stanowisko Kierownika Sprzedaży Oddziału w szczególności zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu rozproszonym zespołem sprzedażowym, chcące podjąć wyzwanie zarządzania zespołem przedstawicieli handlowych w naszej organizacji, posiadające doświadczenie w branży FMCG, mile widziane w firmach dystrybucyjnych. Ważne jest dla nas, aby osoba na tym stanowisku potrafiła wydajnie planować oraz konsekwentnie realizować zadania oraz swobodnie korzystała z pakietu MS Office.

W naszym Centrum Księgowym w Radomiu oferujemy możliwość rozwoju m. in. w obszarach:

Finansów
Windykacji
Kadr i Płac

W Biurze Zarządu proponujemy możliwość rozwoju m.in. w obszarach:

Zakupów
Sprzedaży
Controllingu
HR
IT

Naszym celem jest zatrudnianie ludzi, którzy są zaangażowani w realizację swoich zadań, tworzą partnerskie relacje, współtworzą przyjazną atmosferę pracy, poszukują nowych rozwiązań oraz dbają o rozwój zawodowy i osobisty, czerpiąc m.in. z doświadczenia naszych długoletnich pracowników.

Zależy nam na osobach, które osiągają wyniki i sukcesy zawodowe poprzez branie odpowiedzialności za poprawność i poziom realizacji własnych zadań, rozpoznają możliwości skutecznego działania w odpowiednich momentach oraz dotrzymują założonych terminów. Jednocześnie potrafią pozytywnie i szybko reagować na zmieniające się oczekiwania, dopasowując metody działania do nowych informacji i wyzwań oraz chętnie uczą się nowych rzeczy.

W naszej firmie prowadzimy rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną.

Proces rekrutacji w naszej organizacji rozpoczynamy od wewnętrznego rynku pracy. Chcemy przez to dać możliwość w pierwszej kolejności naszym pracownikom na dalszy rozwój zawodowy. Informacje o stanowisku i wymaganiach wobec kandydatów są zamieszczane na tablicach ogłoszeń oraz wysyłane pocztą elektroniczną.
W przypadku, gdy w ramach procesu rekrutacji wewnętrznej po weryfikacji potencjału w organizacji nie wyłoni się żaden kandydat spełniający oczekiwania, rozpoczynamy poszukiwania na rynku zewnętrznym. Ogłoszenia zamieszczane są na portalach rekrutacyjnych i oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera.
W procesie rekrutacji zewnętrznej korzystamy również ze wsparcia profesjonalnych agencji rekrutacyjnych i firm doradztwa personalnego.

W zależności od typu stanowiska proces rekrutacji może składać się z kilku etapów. W większości przypadków obejmuje jednak dwa etapy:

I etap to analiza i selekcja przesłanych aplikacji w odniesieniu do pożądanego profilu kandydata, po której zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.
II etap to rozmowa kwalifikacyjna przebiegająca w formie wywiadu kompetencyjnego. Rozmowy z kandydatami prowadzone są przez dwie osoby: pracownika działu HR
i menedżera danego działu. Podczas rozmowy koncentrujemy się na uzyskaniu informacji dotyczących wiedzy, umiejętności i kwalifikacji kandydata potrzebnych
do realizacji zadań na danym stanowisku.

Po spotkaniach dokonujemy wyboru kandydata, który najbardziej wpisuje się w pożądany profil spełniający wymogi stanowiska pod kątem określonych kompetencji.
W odniesieniu do niektórych stanowisk wspieramy się innymi narzędziami rekrutacyjnymi, takimi jak:

• Assessment Centre,
• Testy kompetencyjne, osobowości oraz testy wiedzy, itp.

Po zakończonym procesie rekrutacji informację zwrotną o jego wyniku udzielamy wszystkim kandydatom zaproszonym na rozmowy.
Zapraszamy do wysyłania aplikacji na bieżące rekrutacje zamieszczone w zakładce kariera. W przypadku braku aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji zgodnego
z oczekiwaniami kandydatów, zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: rekrutacja@gruparen.eu